Висше образование

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

При записване на чуждестранни студенти във ВУЗ в градовете: София, Пловдив, Стара Загора фирма „Ефстратиу Н Консулт“ ЕООД  осигурява:

  • посрещане
  • първите нощувки
  • легализация и превод на документи
  • записване в университет
  • квартира и регистрация в полицията

Not sure which solution fits you business needs?